Kontaktné informácie

Tec-Trade s.r.o.

Sídlo: Nová 330, 976 69 Pohorelá
Zastúpený: Peter Vojtko
IČO: 47 343 621
DIČ: 2023824440
IČ DPH: SK2023824440
Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2789 9065

Telefón: 0907 844 075
E-mail: tectrade@tectrade.sk
E-mail: strechyvojtko@gmail.com

Spoločnosť zapísaná v OR s.r.o. 24 670/S okr. súd BB.

Kontaktný formulár